• «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» 

   Johnsen, Marita; Evensen, Helena Nyvoll (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk tittel: «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» Engelsk tittel: «It’s hard to breathe, it’s not easy living with COPD» Bakgrunn: Mellom 250 000 og 300 000 mennesker har KOLS (Helsedirektoratet, ...
  • «Det var en slik person mamma trengte!» -Å fremme mestring hos kvinner med nyoppdaget brystkreft 

   Brun, Hannah; Andreassen, Thea (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Det var en slik person mamma trengte!» -Å fremme mestring hos kvinner med nyoppdaget brystkreft Hensikt: Hensikten med å velge dette temaet er å få ny og bredere kunnskap om brystpasienter og deres evne til ...
  • Diabetes, en del av meg 

   Glad-Ørbak, Kristina; Svensson, Anette (Bachelor thesis, 2016)
   Tema: Sykepleie til pasienter med nyoppdaget diabetes mellitus type 1. Hensikt: Hensikten med å fordype oss i denne oppgaven er å få en bredere kunnskap og kompetanse for hvordan vi som sykepleiere skal veilede og undervise ...
  • “Meg, meg selv og jeg” - egostyrkende sykepleie i møte med mennesker med schizofreni 

   Engen, Vilgun Hjørdis Dalvor; Nagell, Monica (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Schizofreni blir betegnet som en alvorlig psykisk lidelse. Dette er en sykdom som ofte inntrer tidlig i livet, hvor det fortsatt er usikkerhet om hva som er årsaken, men fagfolk mener at det kan være en forbindelse ...
  • Recovery - en tilnærmingsmåte til unge voksne med ROP-lidelse. 

   Skjevik, Silje; Venstad, Alexander (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Recovery- en tilnærmingsmåte til unge voksne med ROP- lidelse. Engelsk tittel: Recovery- an approach to young adults with co-occurring disorders. Bakgrunn: I psykisk helse/psykiatrisk praksis høsten 2015 møtte ...