• Bruk av tvang i demensomsorgen 

   Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
  • Etisk refleksjon knyttet til bruk av tvang i demensomsorgen 

   Nordseth, Anemone; Nordstad, Linda (Bachelor thesis, 2015)
   Basert på egne opplevelser i praksis, litteratur og forskning viser det seg at det ofte er vanskelig for sykepleiere å balansere i gråsonen mellom tvang og frivillighet i demensomsorgen på sykehjem. Vi opplever at det ofte ...
  • «Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg!» 

   Fossbråten, Hege Cathrine; Knøsberg, Malin Amundrud (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel:” Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg ”I don`t want to eat, and you can not make me!” Bakgrunn: Vi ønsker å se på hvilke elementer som skal til for å gi god sykepleie til jenter med anorexia nervosa ...
  • Sykepleie i demensomsorgen - frivillighet eller tvang 

   Halbakken, Eline; Andersen, Celine (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Fram mot år 2040 er det forventet en fordobling av personer med demens i Norge. Vi har erfaringer med at tvang og makt oppstår oftest i stellesituasjoner hos personer med demens og kan føre til etiske utfordringer. ...
  • Tvang i psykisk helsevern 

   Børrud, Emma; Johansson, Johanna (Bachelor thesis, 2016)
   Tvang er et omstridt tema og det medfører ofte etiske dilemmaer for sykepleiere. Det er mulig å redusere bruk av tvang ved at sykepleiere innehar gode kommunikasjonsferdigheter, til enhver tid setter pasienten og pleien i ...