• “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team 

      Kamperud, Thea Marie; Kamperud, Pia Emilie (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team. Hensikt: Andelen eldre personer i samfunnet øker, dette fører til at forekomsten av kroniske, aldersbetingede sykdommer som demens øker. Flere av disse ...