• Mestring av depresjon ved hjelp av fysisk aktivitet 

      Alagic, Ajla (Bachelor thesis, 2015)
      Bakgrunn: Depresjon er en psykisk lidelse som opptrer hyppig over hele verden. Mennesker med psykiske lidelser kan ha liten mestringsforventning og er mer fysisk inaktive enn resten av verdens befolkning. Dette vil verken ...