• Å se de usynlige - Sykepleie til barn som er pårørende 

   Omsland, Yrja Mikkelsen; Olsen, Hege Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Tittel: «Å se de usynlige» «To see the invisible» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon og samtale forebygge psykiske problemer hos barn når mor eller far har en psykisk lidelse?» Hensikt: Å ...
  • «Barn som pårørende er også vårt ansvar» 

   Øieroset, Oda Hansen; Ruset, Vilde Øvstedal (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Barn som pårørende er også vårt ansvar.» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gi trygghet til barn på sykehus der forelder er akutt alvorlig syk?» Formål: I 2010 fikk barn som pårørende rettigheter i form ...
  • ”De trodde jeg forstod”:Barn som pårørende av foreldre med uhelbredelig kreft 

   Hågensen, Silje; Brydalseggen, Sara (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan vi som sykepleiere kan bidra til ivaretakelse av barn som pårørende til kreftsyke gjennom kommunikasjon og den gode samtale. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere ivareta barn som ...
  • Det er deg det handler om! 

   Busk, Malene; Bakken, Åse (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Det er meg det handler om! Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse de etiske utfordringene vi kan stå i da vi skal arbeide med pasienter i den terminale fasen. Som sykepleiere vil vi måtte stå etiske dilemmaer ...
  • DET HANDLER OM LIVET, IKKE DØDEN 

   Brendløkken, Tine; Hokstad, Kamilla (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk tittel: Det handler om livet, ikke døden. Engelsk tittel: It's about life, not death. Problemstilling: «Hvordan kan vi som sykepleiere ivareta pårørende til en pasient i palliativ fase?». Hensikt: Hensikten med ...
  • Hvordan kan jeg hjelpe deg å ta farvel? 

   Fossbakk, Kari Øystese; Lissjos, Caroline Linnea (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Ved palliativ behandling på sykehus, hvordan kan god relasjon mellom sykepleier og pårørende gi en bedre sorgprosess og redusere komplisert sorg senere i livet?». Hensikt: Denne oppgaven har som hensikt ...
  • I dødens venteværelse 

   Samuelshaug, Mari; Bjøntegård, Silje (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: I dødens venteværelse Formål: Formålet med oppgaven er å tilegne oss mer kunnskap om hvordan pårørende i sykehjem ønsker å ivaretas. Vi ønsker økt fokus blant sykepleiere omkring det å være pårørende, da vi av ...
  • Ivaretakelse av barn som pårørende i hjemmesykepleie 

   Gulliksen, Helene; Sæter, Anders Moe (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Barn som pårørende har tilbake i tid fått liten eller ingen oppfølging når en forelder er alvorlig syk. I 2010 kom det en lovendring som gav helsepersonell en plikt til å ivareta barn som pårørende. Barn står i ...
  • Ivaretakelse av pårørende til personer med schizofreni 

   Lundsbakken, Frank; Farstad, Marthe Bø (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til ...
  • «Når hukommelsen svikter…» 

   Ulsletten, Silje; Trøan, Julie Ovidia (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Når hukommelsen svikter… » «When memory fades… » Bakgrunn: For valg av tema er vårt engasjement for demensomsorgen, samt selvopplevde erfaringer som har fått oss til å tenke over pårørende i hjemmet og hvordan ...
  • Når rollene forandrer seg, hva nå? 

   Andersson-Mutara, Elizabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Kols har i løpet av de siste ti årene utviklet seg til en folkesykdom og antas til å bli den syvende ledende årsaken til uføretrygd innen 2030. I tillegg politisk signaler tyder på at pårørende vil få en ...
  • ”Pårørende som ressurs” 

   Kavli, Maren Hanem; Østgård, Guro Skogstad (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvordan vi som sykepleiere kan samhandle med pårørende for å styrke deres ressurser for at de skal oppnå mestring i hverdagslige situasjoner, når de har barn med ADHD? Bakgrunn og hensikt: I praksis har ...
  • Ser du meg? 

   Fleischer, Marte; Enger, Maren Embretsen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter som mottar palliativ pleie i hjemmet. Hjemmesykepleien mottar pasienter som har behov for større og mer krevende behandlinger, som følge av samhandlingsreformen. ...
  • Trygghet til barn som pårørende 

   Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...
  • «Verdighet på livets oppløpsside» 

   Kjelsberg, Henning R.; Stendal, Stine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Verdighet på livets oppløpsside / Dignity of life Home Stretch Tema: Ivaretakelse av verdighet til pasient og pårørende i palliativ fase Formål: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan vi kan tilrettelegge ...
  • Vil jeg klare å ta vare på deg? 

   Baanerud, Veronika; Brenna, Solfrid (Bachelor thesis, 2016)
   Samhandlingsreformen stiller nye krav til helsetjenestene i kommunene. Det legges mer vekt på helseforebygging, samtidig som flere skal få bistand til helsehjelp i hjemmene sine. Det betyr at pasientgruppen til hjemmebaserte ...
  • Å leve med to personer i en 

   Johansen, Annika; Bareksten, Linda Wæhler (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å få økte kunnskaper om hva pårørende innen psykiatrien har behov for og hvordan vi som sykepleier kan møte dem på en best mulig måte. Samtidig håper vi at oppgaven kan bidra til et økt fokus på pårørende i ...
  • Å se livet forsvinne 

   Flisen, Julie; Fredheim, Maylen Sletmoen (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter med kreft i palliativ fase. Pårørende står ofte i korridoren på sykehuset for å søke hjelp av sykepleieren. Vi har selv opplevd og sett andre sykepleiere ...