• Utagering – når ord og handling smerter 

      Gjerdevik, Camilla Isabel; Sivertsgård, Monica (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd hos personer med frontotemporallappdemens på skjermet enhet? Hensikt: Oppgaven har som hensikt å gi økt kunnskap om ulike årsaker til utagering, ...