• Ernæring - mer enn bare mat og drikke 

   Bråten, Mona; Langkaas, Thea Nordermoen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Underernæring er det største og vanligste problemet innenfor ernæringsproblemer hos eldre og kan føre til alvorlige konsekvenser for allmenntilstand og livskvalitet. Hjemmeboende eldre med kognitiv svikt er særlig ...
  • ”Nei takk, jeg har allerede spist” 

   Mcgregor, Lene Michelle B; Bekkevold, Guro (Bachelor thesis, 2016)
   I dette litteraturstudiet belyses utfordringer som hjemmesykepleien møter i å opprettholde en god ernæringsstatus hos pasienter med demenslidelse. Teorien er basert på et utvalg av litteratur som inkluderer tidsaktuell ...