• Parkinson sykdom - det gode måltidet 

   Bajja, Nisrin; Eierholen, Laila (Bachelor thesis, 2014)
   Undersøkelser viser at nesten alle pasienter som har Parkinson sykdom, oppgir at de får et for dårlig oppfølgingstilbud i forhold til sin sykdom på sykehjem og at personalet trenger mer kunnskap om ernæringsarbeid. Ca. 5 ...
  • Pasienter med Parkinsons sykdom og fysisk aktivitet 

   Muteba, Grace Kanjinga; Nakure, Josephine (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Vi vil belyse hvordan sykepleiere i hjemmesykepleie kan bidra til fysisk aktivitet hos hjemmeboende pasienter med Parkinsons sykdom. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere i hjemmebasert omsorg bidra til ...