• Hvordan hjelpe alkoholavhengig pasient å beskytte sitt barn 

      Lundby, Frode; Midtbruget, Bjørnar Hansen (Bachelor thesis, 2015)
      Bakgrunn: Barn som pårørende til alkoholmisbrukende foreldre utgjør i dag en stor gruppe mennesker som de siste årene tilsynelatende har vært overlatt til seg selv uten særlig påvirkning fra helsepersonell. Etter at det ...