Now showing items 1-20 of 204

  • Anoreksi, men du er jo gutt?! 

   Espelien, Annhild Småladen; Silkoset, Tine (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier skape trygghet hos gutter med anoreksi? Bakgrunn: Tema spiseforstyrrelse vekket vår interesse ved et pasientmøte. Det er et spennende og interessant emne ved at det både omhandler ...
  • ANTIBIOTIKARESISTENS – Sykepleierens Kamp 

   Feragen, Elias Glein; Helgesen, Magnus (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem globalt, men også nasjonalt. Som sykepleiere vil vi kunne møte på pasienter som har infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. Hva er vårt ansvar i møte ...
  • ”Å være sin egen medisin” 

   Hauge, Marita Pedersen; Engebretsen, Anne Mette (Bachelor thesis, 2015)
   Introduksjon Tittelen er: ”Å være sin egen medisin”. Oppgaven handler om hvordan god sykepleie kan bidra til styrket egenomsorg ved diabetes type 2. Den er begrenset til personer over 60 år, som mottar hjemmesykepleie. ...
  • "Bare en narkoman" 

   Nilsen, Mari; Lindberg, Ingeborg Ystaas (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: ”Bare en narkoman”, ”Just an addict”. Problemstilling: ”Hvordan ivaretar sykepleiere opioidavhengige pasienter med behov for smertebehandling på somatisk sykehus?”. Kort beskrivelse av oppgaven: Oppgaven tar for ...
  • «Barn som pårørende er også vårt ansvar» 

   Øieroset, Oda Hansen; Ruset, Vilde Øvstedal (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Barn som pårørende er også vårt ansvar.» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gi trygghet til barn på sykehus der forelder er akutt alvorlig syk?» Formål: I 2010 fikk barn som pårørende rettigheter i form ...
  • Blanke ark 

   Sommerstad, Kari Lisbeth; Leteng, Ida (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiers holdninger til ruspasienter, innlagt i sykehus, påvirke smertelindringen? Hva skal til for å endre sykepleiers holdninger? Bakgrunn: Vi ønsket å lære mer om temaene rusmisbruk og ...
  • ”Borte bra, men hjemme best?” 

   Vold, Siri; Husfloen, Julie Spånberg (Bachelor thesis, 2015)
   Sammendrag: Tittel: Borte bra, men hjemme best? Bakgrunn: Kreft er en utbredt sykdom, og sykepleiere har en sentral rolle i å gi pleie og omsorg til kreftsyke. Sykdommen krever mange liv, og mange får dødsdommen en stund ...
  • Bruk av tvang i omsorgen for pasienter med demens 

   Rinden, Robina; Robina, Shabana K. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: På bakgrunn av case ønsker vi å presentere vår problemstilling som en etisk refleksjon: «Hvordan kan vi som sykepleiere forholde oss i en situasjon der en pasient med Alzheimers sykdom motsetter seg å ta ...
  • Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter 

   Gaare, Brit Inger; Sandvik, Camilla (Bachelor thesis, 2012)
   Valg av problemstilling: Temaet ”Bruk av tvang i sykepleie til demente pasienter” omfatter et vidt spekter innen demensomsorgen. Det falt oss naturlig å tenke på hvor viktig kommunikasjon og samhandling som tillitskapende ...
  • Bruk av tvang overfor personer med demens 

   Borgen, Ida S.; Skinnehaugen, Ann Margit (Bachelor thesis, 2012)
   Presentasjon av problemstilling: Sykdommen demens angriper hjernen som gjør at du på sikt mister oversikten over deg selv og dine behov, gjør at det er vanskelig å ta vare på seg selv og ta egne beslutninger. På sikt vil ...
  • Brystkreft og mestring 

   Gjersøe, Victoria Elise; Holm, Tine (Bachelor thesis, 2013)
   Formål Formålet med oppgaven er å belyse temaet brystkreft og hvordan sykepleier kan hjelpe kvinner med brystkreft å mestre hverdagen, samt hvordan pasienten selv kan bidra til å fremme mestring. Problemstilling Probl ...
  • Brystkreftbehandling. En trussel mot selvbildet? 

   Mælingen, Marte Guttormsen; Otnes, Torill (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Brystkreftbehandling. En trussel mot selvbildet? Bakgrunn: Daglig rammes omlag 10 norske kvinner av brystkreft. Kirurgi er den mest effektive behandlingen, og cirka halvparten av disse kvinnene vil få operert vekk ...
  • De er for gamle for slikt: Eldre og seksualitet 

   Svendsberget, Linda Carine; Haukeland, Camilla Skeie (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Eldre og seksualitet Formål: Formålet med oppgaven er å belyse et svært tabubelagt, men høyst aktuelt tema. Oppgaven har til hensikt å øke kunnskaper omkring eldre og deres seksualitet. Det tas sikte på å motivere ...
  • ”De trodde jeg forstod”:Barn som pårørende av foreldre med uhelbredelig kreft 

   Hågensen, Silje; Brydalseggen, Sara (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan vi som sykepleiere kan bidra til ivaretakelse av barn som pårørende til kreftsyke gjennom kommunikasjon og den gode samtale. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere ivareta barn som ...
  • Demens og integritet i norske sykehjem 

   Solberg, Magnus Grøndalen; Buflod, Erlend (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Litteraturstudiets hensikt er å belyse de etiske utfordringer i demensomsorgen og pasientens opplevelse av god eller dårlig praksis, og hvordan praksis kan gjøres annerledes eller forbedres for å bevare pasientens ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Finli, Janne Elisabeth; Folgerø, Sigrid; Aas, Stine Høiberg (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg utfordrende atferd hos personer med demens, og hvordan sykepleiere kan forebygge denne typen atferd gjennom kunnskap, kommunikasjonsmetoder og tillitt. Problemstillingen lyder: Hvordan kan ...
  • «Den tause smerte» 

   Holen, Wenche Buchholdt; Hjemly, Tone Laila (Bachelor thesis, 2015)
   Å få økt kunnskap i hvordan vi som sykepleiere på best mulig måte skal kunne vurdere smerter hos personer med alvorlig demens, slik at de kan beholde sin integritet og oppleve økt livskvalitet. Problemstilling: «Hvordan ...
  • Det er deg det handler om! 

   Busk, Malene; Bakken, Åse (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Det er meg det handler om! Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse de etiske utfordringene vi kan stå i da vi skal arbeide med pasienter i den terminale fasen. Som sykepleiere vil vi måtte stå etiske dilemmaer ...
  • «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» 

   Johnsen, Marita; Evensen, Helena Nyvoll (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk tittel: «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» Engelsk tittel: «It’s hard to breathe, it’s not easy living with COPD» Bakgrunn: Mellom 250 000 og 300 000 mennesker har KOLS (Helsedirektoratet, ...
  • DET HANDLER OM LIVET, IKKE DØDEN 

   Brendløkken, Tine; Hokstad, Kamilla (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk tittel: Det handler om livet, ikke døden. Engelsk tittel: It's about life, not death. Problemstilling: «Hvordan kan vi som sykepleiere ivareta pårørende til en pasient i palliativ fase?». Hensikt: Hensikten med ...