• "Når ordene mangler" 

   Østgård, Marthe Cecilie; Lundhaug, Camilla Lindstad (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: "Når ordene mangler". Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan en sykepleier kan motivere en afasirammet pasient til å bedre kommunikasjonsevnen, for å opprettholde livskvaliteten. Dette handler om den tiden rett ...
  • «Språket – nøkkelen til et menneskelig fellesskap?» 

   Ekseth, Lisa Borgvatn; Ervik, Maren (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: «Hvilke kommunikasjonsutfordringer opplever slagrammede med afasi i hverdagen, og hvordan kan sykepleieren i møte med hjemmeværende eldre støtte og styrke deres kommunikasjon?» Hensikt: Vi ønsker å undersøke ...