• Skjerming av psykotiske pasienter 

   Bull, Thomas; Birkelund, André (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan sykepleiere håndterer skjerming som en metode på en akuttpsykiatrisk avdeling. Vi har valgt å bruke litteraturstudie som metode og har derfor brukt anerkjente forfattere som Cullberg, ...
  • Det urolige sinn 

   Hauklien, Kim-Andre Nestaker; Nilsen, Henning (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Det urolige sinn – The troubled mind Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Introduksjon: Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleie til mennesker i en alvorlig manisk fase, på en skjermet enhet ved en akuttpsykiatrisk ...