• Trygge foreldre - trygge barn? 

      Hagen, Ida (Bachelor thesis, 2016-09-19)
      Tittelen på dette litteraturstudiet er «Trygge foreldre - trygge barn?». Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hva forskning og litteratur sier om sammenhenger mellom følelsesmessig mestring hos foreldrene og barnas ...