• "Ikke som en av mange på et transportbånd" 

      Flisen, Mina; Boysen, Gjertrud (Bachelor thesis, 2014)
      I denne oppgaven har vi tatt for oss pasienter med demens som utvikler delirium, ved en akutt innleggelse på sykehus, ortopedisk avdeling. Vår problemstilling er: ” Hvordan kan sykepleieren gi god omsorg til en pasienter ...