• Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på 

   Norgreen, Nina Karethe; Lillestu, Lene Cecilie (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk tittel: «Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på». Engelsk tittel: «Only the wearer knows where the shoe pinches». Introduksjon: Depresjon er en stor trussel mot folkehelsen i hele verden, også i Norge. ...
  • Mestring av depresjon ved hjelp av fysisk aktivitet 

   Alagic, Ajla (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Depresjon er en psykisk lidelse som opptrer hyppig over hele verden. Mennesker med psykiske lidelser kan ha liten mestringsforventning og er mer fysisk inaktive enn resten av verdens befolkning. Dette vil verken ...
  • Når hjertet brister - hjerteinfarkt og mental helse 

   Skomsøy, Maja; Noro, Monissa (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: I Norge i 2012 var det i overkant av 12 000 hjerteinfarkt (Statistisk sentralbyrå, 2012). 45% av alle som går gjennom et hjerteinfarkt, utvikler depresjon. Vi har vært i praksis på hjertemedisinsk sengepost ...
  • Tap av håp – hvordan fremme håp hos pasienter med depresjon 

   Azouaoui, Mina Kathrine Tajet; Larsen, Ida Esbjørnsen (Bachelor thesis, 2017)
   Introduksjon: Depresjon er meget hyppig i befolkningen, og verdens helseorganisasjon har slått fast at depresjon er en av de ledende årsaker til sykdom i verden. Hensikt: Gjennom denne oppgaven ønsker vi å tilegne oss mer ...