• Barn og diabetes type 1 

   Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan ...
  • Diabetes, en del av meg 

   Glad-Ørbak, Kristina; Svensson, Anette (Bachelor thesis, 2016)
   Tema: Sykepleie til pasienter med nyoppdaget diabetes mellitus type 1. Hensikt: Hensikten med å fordype oss i denne oppgaven er å få en bredere kunnskap og kompetanse for hvordan vi som sykepleiere skal veilede og undervise ...
  • Diabetes; så mye mer enn bare blodsukker 

   Knutsen, Oda Solberg; Amundsen, Emma (Bachelor thesis, 2015)
   Å få en kronisk diagnose som diabetes type 1 utfordrer mennesket på ulike måter. I denne besvarelsen bruker vi teori, forskning og brukererfaring samt vår egen erfaring fra praksis for å belyse hvilke måter det utfordrer ...
  • En fot å stå på, en fot å gå på 

   Landberg, Eline Kristina; Wålberg, Marit Eid (Bachelor thesis, 2013)
  • Fra patogenese til salutogenese 

   Nilsen, Tove Kristin; Nilsen, Camilla (Bachelor thesis, 2013)
   I Norge er det ca. 350 000 nordmenn som har diabetes type 2. Derfor er det svært mange mennesker som står i fare for å utvikle senkomplikasjoner. Målet med denne litteraturstudien er å legge frem viktigheten av tilstrekkelig ...
  • ”Hva vil skje videre?” Sykepleie til barn med nyoppdaget diabetes type 1 

   Engevik, Helene Andersen; Engebråten, Tina (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Sykepleie til barn med nyoppdaget diabetes type 1/Nursing of children with newly diagnosed type 1 diabetes. Formål: Vi vil presentere hvordan vi kan yte god sykepleie i løpet av første sykehusinnleggelse etter ...
  • Leva med diabetes 

   Nygren, Linda (Bachelor thesis, 2013)
   Här kommer ett litet sammandrag på hur min oppgave är byggd och vad den handlar om. INLEDNING: Man vet att det är många människor som har diagnosen diabetes . Det man kanske inte vet så mycket om är att många av dessa ...
  • Pasientens fot i sykepleierens hånd 

   Kjensmo, Linda-Mari Hansen; Lindberg, Tina Marie (Bachelor thesis, 2014)
   «Pasientens fot i sykepleierens hånd» er en bacheloroppgave i sykepleie som tar utgangspunkt i problemstillingen «hvordan kan sykepleiere arbeide kunnskapsbasert i møte med pasienter med diabetiske fotsår?» Bakgrunnen for ...
  • Svangerskapsdiabetes hos innvandrerkvinner 

   Hantal, Rahel (Bachelor thesis, 2014)
   Som følge av innvandring er Norge blitt et kulturelt mer mangfoldig samfunn. Dette fører til noen utfordringer for helsepersonell som møter personer med en annen kulturell bakgrunn. Denne bacheloroppgavens tema er ...
  • Å danse med diabetes 

   Blestad, Carina; Danielsen, Irja Lucie S. (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Ut fra våre erfaringer mener vi at diabetes type 1 er en aktuell sykdom. Norsk forskning fra 2012 bekrefter dette, med 32 tilfeller per 100 000 barn som får diagnosen hvert år (Frøisland, Årsand og Skårderud, ...