• Diabetes type 2 – Sykepleierens veiledende rolle 

   Grimen, Kjersti; Karlsen, Ida Emilie (Bachelor thesis, 2013)
   Diabetes er en folkehelsesykdom, som er i økende vekst både i Norge og i resten av verden (Diabetesforbundet, 2012). Problemstillingen vår er hvordan vi som sykepleiere kan veilede pasienter med nyoppdaget diabetes type ...
  • Ekstrem forvandling i et sykepleieperspektiv – Veien mot en sunnere livsstil 

   Hagelia, Anna Marie B.; Løvmo, Lars (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og forekomsten av den er firedoblet de siste 50 årene. Vi har igjennom samtlige praksisperioder, og arbeid ved siden av skolen møtt pasienter som lider av ...
  • Nye øyne, nytt liv 

   Grøtli, Elisabeth; Viken, Mari (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til endring av livsstil hos pasienter med diabetes type 2? Avgrensning: Vi har valgt å bruke begrepet ”sykepleier”, ”pasient” og navnet til pasienten i casen. I følge ...