• Samhandling og koordinerte sykepleietjenester 

      Larsen, Hanne; Larsen, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere sikre sykepleiefaglig forsvarlighet til eldre pasienter med KOLS, som mottar koordinerte helsetjenester? Avgrensning og presisering av problemstillingen: Når det gjelder avgrensning ...