• Å leve med en tikkende «bombe» 

      Amdal, Katrine; Sætre, Elisabeth Amundstad (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn: Abdominalt aortaaneurisme (AAA) er forbundet med høy dødelighet ved ruptur. Hvilke tanker, reaksjoner og psykiske påkjenninger oppstår hos pasientene når de får denne beskjeden? Hensikt: Få mer kunnskap og økt ...