• Sykehjemmets møte med fremtiden 

      Ausland, Anja Østli; Kippernes, Anna Marie (Bachelor thesis, 2015)
      Ifølge Norsk sykepleierforbund (NSF) student sin avgangsundersøkelse (2014) kommer det frem at kun et fåtall av sykepleierstudentene ønsker sykehjem som arbeidsplass. Samhandlingsreformens nye føringer resulterer i at ...