• En fot å stå på, en fot å gå på 

   Landberg, Eline Kristina; Wålberg, Marit Eid (Bachelor thesis, 2013)
  • Fremme helse og forebygge lidelse 

   Bjørnslett, Linn Emilie; Bunes, Elisabeth (Bachelor thesis, 2012)
   I følge Folkehelseinstituttet (2008), ble det utført en undersøkelse om prevalens av sykehusinfeksjoner. Denne viste blant annet at urinveisinfeksjoner er den mest vanlige sykehusinfeksjonen, men at sårinfeksjoner som er ...
  • «Hvordan forebygge psykiske lidelser hos unge gjennom grønn omsorg?» 

   Verstegen, Els-Marie (Bachelor thesis, 2015)
   Denne bacheloroppgaven handler om hvordan en sykepleier best kan kommunisere og hjelpe en ung bruker til å mestre livet sitt igjen I trygge omgivelser. Sykepleieteoretikeren som jeg har basert denne oppgaven på er Joyce ...
  • Utagering – når ord og handling smerter 

   Gjerdevik, Camilla Isabel; Sivertsgård, Monica (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd hos personer med frontotemporallappdemens på skjermet enhet? Hensikt: Oppgaven har som hensikt å gi økt kunnskap om ulike årsaker til utagering, ...