• "De små kjempene" 

   Grafsrønningen, Linn Yvonne; Hagen, Bente Akslen (Bachelor thesis, 2015-01-28)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier, i samhandling med foreldre, bidra til forebygging av mentale senskader hos premature barn? Bakgrunn: Temaet fanget vår nysgjerrighet gjennom praksis. Denne pasientgruppen mener vi ...
  • Foreldre med psykiske lidelser – hva med barna? 

   Sandberg, Sara Melbøe; Utgaard, Annicka Sørlie (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å sette oss inn i hvordan vi som sykepleiere kan ivareta barn som pårørende av psykisk syke foreldre, i hjemmet. Hovedfoksuet ligger på barn mellom åtte og ni år. Problemstilling: Hvordan ...
  • Hva med meg? - barn av en psykisk syk forelder 

   Rønning, Tonje Elise; Høines, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med oppgaven er å oppnå bredere forståelse og økt kunnskap om hvordan sykepleier kan styrke opplevelsen av mestring, hos ungdom av forelder med psykisk lidelse. - Problemstilling: Hvordan kan sykepleier styrke ...
  • «Mammaen min kan være syk i tankene sine..» 

   Fleischer, Karen Konstanse; Andersen, Malin Backholm (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Mammaen min kan være syk i tankene sine…» «My mother can be sick in her thoughts…» Bakgrunn: Valget av temaet kommer av vår interesse for barn som pårørende til psykisk syke foreldre, samt våre erfaringer som har ...
  • «Når mor ikke vil leve» 

   Sønju, Annicka Bunes; Nilsen, Caroline Kristine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Når mor ikke vil leve» Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere skape trygghet og mestring i møte med barn som har en suicidal forelder? Hensikt: Vi ønsker å belyse sykepleierens ansvar og funksjon i ...
  • Sårbar 

   Finstad, Mona V.; Rørvik, Cecilie (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vi har valgt denne problemstillingen i vår oppgave: ”Hvordan kan sykepleiere anvende sin pedagogiske funksjon ovenfor foreldre for å forebygge infeksjoner hos premature barn?” Avgrensninger: Grunnet ...
  • Se meg, når mor er syk 

   Sveen, Ida; Husby, Berit-Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Det er viktig at barn som pårørende blir sett og hørt i voksenpsykiatrien og at vi har kunnskapen som trengs for å ivareta deres behov. Hensikt: Identifisere hvilke utfordringer som kan oppstå i samhandling med ...