• Pasientens fot i sykepleierens hånd 

      Kjensmo, Linda-Mari Hansen; Lindberg, Tina Marie (Bachelor thesis, 2014)
      «Pasientens fot i sykepleierens hånd» er en bacheloroppgave i sykepleie som tar utgangspunkt i problemstillingen «hvordan kan sykepleiere arbeide kunnskapsbasert i møte med pasienter med diabetiske fotsår?» Bakgrunnen for ...