• ”Skal, skal ikke…”: bruk av tvang i demensomsorgen 

   Marthinsen, Iselin; Nordsether, Jorunn (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kommunikasjon begrense bruken av tvang ovenfor pasienter med demens? Avgrensing og presisering av problemstilling: I problemstillingen har vi valgt å bruke ordet ”begrense” ...
  • Utagering – når ord og handling smerter 

   Gjerdevik, Camilla Isabel; Sivertsgård, Monica (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd hos personer med frontotemporallappdemens på skjermet enhet? Hensikt: Oppgaven har som hensikt å gi økt kunnskap om ulike årsaker til utagering, ...