• Svangerskapsdiabetes hos innvandrerkvinner 

   Hantal, Rahel (Bachelor thesis, 2014)
   Som følge av innvandring er Norge blitt et kulturelt mer mangfoldig samfunn. Dette fører til noen utfordringer for helsepersonell som møter personer med en annen kulturell bakgrunn. Denne bacheloroppgavens tema er ...
  • Tvangsinnlagte gravide rusavhengige 

   Kristiansen, Mariell N.; Andreassen, Nina Cecilie (Bachelor thesis, 2016)
   ”Tvangsinnlagte gravide rusavhengige” er navnet på vår bacheloroppgave. Den setter fokus på problemstillingen vår som lyder slik: ”Hvordan ivaretar sykepleiere tvangsinnlagte gravide rusavhengige i institusjon?”. Vårt syn ...