• Snusbruk under svangerskap 

      Støen, Stephanie (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikt: Jeg valgte dette temaet fordi forskningen de siste årene har kommet fram til at snusbruk under svangerskapet er mer helseskadelig enn røyk, og det er viktig for sykepleiere å ha både kunnskap om tema for å kunne ...