• Hvordan forebygge bruk av tvang i demensomsorgen 

      Jacobsen, Kari D.; Kvålshagen, Jonas (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Kan sykepleiere forhindre bruk av tvang til personer med demens i forbindelse med personlig hygiene ved bruk av tillitskapende kommunikasjon? Oppgavens avgrensning: Vi har i denne oppgaven valgt å ha ...