• Mindfulness for militære veteraner som lider av PTSD 

      Aasvik, Erlend Winther; Amdal, Lilli (Bachelor thesis, 2014)
      Bakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har ...