• Relasjonsbygging med den selvmordstruede 

      Renstrøm, Veronica Myrvang; Tosterud, Martine (Bachelor thesis, 2013)
      Pasienter i psykisk helsevern innehar ofte flere risikofaktorer for selvmordstanker. Sykepleieren vil være en støttespiller for denne pasientgruppen. Vi har i denne oppgaven lagt fokus på om sykepleieren gjennom relasjonsbygging ...