• «Den tause smerte» 

      Holen, Wenche Buchholdt; Hjemly, Tone Laila (Bachelor thesis, 2015)
      Å få økt kunnskap i hvordan vi som sykepleiere på best mulig måte skal kunne vurdere smerter hos personer med alvorlig demens, slik at de kan beholde sin integritet og oppleve økt livskvalitet. Problemstilling: «Hvordan ...