Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlagstad, Svanhild Rosnæss
dc.contributor.authorPettersen, Guro Alvilde
dc.date.accessioned2012-07-06T10:30:57Z
dc.date.available2012-07-06T10:30:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133094
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Med utgangspunkt i casen og vårt interesseområde, har vi valgt følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens? Presisering av case og problemstilling: I denne oppgaven har vi valgt temaet ”bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter”. Dette fordi det er et relevant tema, da man møter personer med demens på de fleste arenaer av sykepleie. Casen vi har laget er oppdiktet og krever derfor ingen form for anonymisering. Problemstillingen baserer vi på pasientcasen og vi ser for oss at pasienten bor på en somatisk avdeling på et sykehjem. Sykepleieren er ikke spesialutdannet eller ansatt i noen lederstilling. Vi knyttet ikke problemstillingen til noen bestemt demens diagnose, da vi ser viktigheten av sykepleierens væremåte uansett diagnose. Pasienten er delvis samtykkekompetent og vi har sett for oss at ansvaret og bestemmelsen er lagt til hennes fastlege. Vi velger å bruke begrepene ”person med demens” og ”pasient” i oppgaven fordi vi vil belyse at det er en person bak pasient begrepet, men begrepet ”pasient” er mye brukt i lærebøkene. Både sykepleier og Klara vil bli omtalt som ”hun”.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectpersonlig hygieneno_NO
dc.subjectatferdno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectrespektno_NO
dc.subjectpasientcaseno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.titleMed respekt for den aldersdemente: Hvordan kan sykepleiere med respektfull adferd redusere bruken av tvang i stellesituasjoner til personer med demens?no_NO
dc.title.alternativeWith respect for the person with dementia: How can nurses with respectful behavior reduce the use of force in hygiene situations to people with dementia?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber39 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel