Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Aina
dc.contributor.authorSørensen-Sundsrud, Silje
dc.date.accessioned2012-07-06T12:12:19Z
dc.date.available2012-07-06T12:12:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133102
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hensikten med oppgaven er å få kunnskap om hvordan man kan forhindre bruk av tvang av demente pasienter i sykehjem. Problemstillingen som er valgt for oppgaven er som følger: Hvordan forebygge bruk av tvang hos eldre demente? Avgrensning: Tvang er et stort tema som skaper etiske diskusjoner og refleksjon på flere arenaer i helsetjenesten. For å avgrense oppgaven er det lagt vekt på bruk av tvang i stellesituasjoner. Oppgaven presenterer ulike sentrale tema forbundet med bruk av tvang hos eldre demente. Etter innledning hvor oppgaven introduseres, kommer metodekapittelet som fremviser hvilket arbeid som er gjort for å bygge opp denne oppgaven. Teorikapittelet inneholder fagteori om demens, sykepleieteori og lovverk, som i drøftingskapittelet drøftes opp mot sykepleieteoretiker Joyce Travelbees teorier om sykepleie. Bakgrunn for valg av tema for teorikapittelet ligger i besvarelsen på problemstillingen, som vil bli diskutert i drøftingskapittelet. Begreper vil bli forklart fortløpende i teksten.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.subjectpersonlig hygieneno_NO
dc.titleTil pasientens eget besteno_NO
dc.title.alternativeFor the patients own goodno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber35 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record