Show simple item record

dc.contributor.authorNordvik, Hanne
dc.contributor.authorNymoen, Ida Kristine
dc.date.accessioned2012-07-09T07:28:38Z
dc.date.available2012-07-09T07:28:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133110
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Vi har valgt en problemstilling ut i fra hvordan vi som sykepleiere kan møte personer med demens uten bruk av tvang. Problemstillingen tar for seg hvordan vi som sykepleiere bruker miljøbehandling til personer med demens. Vi velger også å skrive om kommunikasjon, da vi mener at god miljøbehandling ikke er optimalt uten kommunikasjon. Problemstillingen er relevant både for utdanningen og innenfor de rammene skolen har satt for denne oppgaven, men ikke minst videre i yrket som sykepleier. Vi har valgt å formulere problemstillingen slik: Kan sykepleieres fokus på miljøbehandling bidra til å forhindre bruk av tvang i skjermet enhet for personer med demens?Avgrensning: Retningslinjene til denne oppgaven setter en del avgrensinger som ord og tid. Vi har valgt å ta utgangspunkt i personer med demens i skjermet enhet. Vi har valgt å presentere generell teori om demens sykdom og går mer i dybden om Alzheimers sykdom. Vi gjorde dette grunnet det ikke var tid til å fordype oss i alle typene av demens sykdom. Alzheimers sykdom vil ikke spille en viktig rolle generelt i oppgaven, da det vi skriver om kan brukes til alle personer med demens sykdom. Vi ønsker å komme fram til om sykepleiers fokus på miljøbehandling kan forhindre bruk av tvang til personer med demens. Vi har valgt å skrive om kun noen få typer miljøtiltak innenfor miljøbehandling, da det ikke er ord eller tid nok til å ta for seg alt. Miljøtiltakene vi ønsker å benytte i pasientsituasjoner vil bli presentert i underkapitler i kapitelet om miljøbehandling og miljøtiltak. Vi vil også skrive en del om kommunikasjon. Dette begrunner vi med at vi ønsker å trekke dette inn i miljøbehandlingen. Men det er ikke kommunikasjon som er hoved emnet til å forhindre bruken av tvang. Vi ville ta med dette grunnet vi synes det har en sentral rolle uansett hvilken behandling personer med demens får. Vi har valgt å trekke inn Kari Martinsen (1990) sin tenkning om tillit til pasienter og bruken av svak paternalisme. Hennes tenkning om tillit til pasienter med demens er noe vi syns er viktig fordi disse pasientene er i en sårbar og utsatt situasjon. Pårørende er en viktig resurs og støtte til personer med demens, men dette vil ikke bli belyst i denne oppgaven. Vi vil videre belyse pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 og kapittel 4A, disse har en sentral rolle i demensomsorgen for og ikke gjøre overtramp på pasientenes rettigheter og autonomi. Vi har valgt og ikke å fokusere på hva som skjer når sykepleieren benytter tvang i demensomsorgen. Vi føler dette komme utenfor vår problemstilling. Oppgaven vår vil ta for seg hva sykepleieren kan bruke av miljøbehandling og miljøtiltak for å forhindre bruken av tvang.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectmiljøbehandlingno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectskjermet enhetno_NO
dc.subjectskjermet avdelingno_NO
dc.subjectpaternalismeno_NO
dc.titleFokus på miljøbehandling for å forhindre bruken av tvangno_NO
dc.title.alternativeFocus on environmental treatment to prevent use of restraintno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber40 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record