Show simple item record

dc.contributor.authorRadich, Thomas Marthinsen
dc.date.accessioned2012-07-09T11:37:01Z
dc.date.available2012-07-09T11:37:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133120
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: «Hvordan kan sykepleieren gjennom den veiledende og pedagogiske funksjon forebygge luftveisinfeksjon hos pasienter med langt kommen KOLS?». Avgrensning: Forebyggingen av luftveisinfeksjoner er en svært krevende jobb og derfor har jeg valgt å ta for meg hvordan man gjennom veiledning kan bidra til å forebygge fenomenet, og dermed også styrke individets mestringskompetanse. Derfor har jeg valgt å ta utgangspunkt i Joyce Travelbees sykepleieteori som har rot i et eksistensialistisk menneskesyn, og som fremhever viktigheten av en mellommenneskelig dimensjon (Kirkevold, 1992). Florence Nightingale er med for å belyse viktige holdepunkter i smitteforebyggingen. Oppgaven er begrenset etter temaet til å ta for seg pasienter med langt kommen KOLS som er innlagt på sykehus. Jeg har valgt å ta for meg sykepleierens veiledende og pedagogiske funksjon. Problemstillingen er presisert til å forhindre nosokomiale luftveisinfeksjoner hos pasienter med langt kommen KOLS, samtidig er det lagt vekt på da å forebygge pneumoni som følge av nosokomial luftveisinfeksjon. Forebyggingen skal skje gjennom at sykepleieren bruker sin pedagogiske og veiledende funksjon opp mot både pasient, pårørende og kolleger.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsmittevernno_NO
dc.subjectforebyggingno_NO
dc.subjectsomatiske sykehusno_NO
dc.subjectKOLSno_NO
dc.subjectinfeksjonerno_NO
dc.subjectluftveisinfeksjonerno_NO
dc.subjectpneumonino_NO
dc.subjectlungebetennelseno_NO
dc.subjectnosokomial luftveisinfeksjonno_NO
dc.subjectpedagogikkno_NO
dc.subjectsmitteforebygging
dc.titleSkillet mellom påførte lidelser og mestringno_NO
dc.title.alternativeThe distinction between inflicting suffering and copingno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber37 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record