Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Therese Cecilie
dc.contributor.authorDreier, Halvor
dc.date.accessioned2012-06-29T10:30:28Z
dc.date.available2012-06-29T10:30:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133122
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractInnledning: Vi har valgt å ta med diktet ”Han Peder og drømmen” skrevet av Stagnes (Jakobsen, 2007, sitat fra H. Stagnes). Vi valgte dette diktet siden det viser hvordan personer med demens kan oppleve verden rundt seg så annerledes fra det vi opplever. Dette er noe av det som kan skape problemer i demensomsorgen, som krever at sykepleierne og helsearbeiderne har en viss kompetanse for å forstå hvilken verden pasientene kan leve i. De fleste eldre som lider av en alvorlig grad av demens er innlagt i vanlige sykehjem og tvangstiltak mot personer med demens skjer som oftest i sykehjem (Snoek & Engedal, 2008). I dag lider om lag 70 000 personer av demens i Norge (Folkehelseinstituttet, 2010). I 2050 ventes antallet å stige til hele 160 000, dersom dagens utvikling fortsetter (ibid). De fleste tilfeller av demens oppstår etter fylte 65 år. Vi regner med at 1 prosent i aldersgruppen 65-69 år lider av demens, 18 prosent i aldersgruppen 80-84 år og hele 40 prosent i aldersgruppen 90 år og eldre (Ibid). I 2007 dokumenterte forsker Geir Selbæk at 80 prosent av pasientene i sykehjem lider av demens, av disse har nær 40 prosent alvorlige atferdsmessige eller psykiatriske symptomer (Sykepleien, 2010). I en annen undersøkelse om tvangstiltak ovenfor eldre i sykehjem og hjemmebaserte omsorgstjenester, hadde 76,5 % av de eldre demens (Engedal, Kirkevold, Eek & Nygård, 2002). I alt hadde hele 69 % av beboerne i registreringsperioden vært utsatt for forhold som begrenset deres rettigheter og indikerte at kvaliteten på den pleien og omsorgen som var gitt, ikke var i samsvar med kvalitetskravene for pleie og omsorg som er nedfelt i loven (Engedal, Kirkevold, Eek & Nygård, 2002, s.7 ). Det ble registrert at tvangstiltak ovenfor eldre ble utført hos hele 36 %, og hele 31% av disse hadde demens. De kunne dermed ”fastslå at tvangstiltak i størst grad ble utført mot personer med demens” (Engedal, Kirkevold, Eek & Nygård, 2002, s.7). ”Holding av hender, føtter eller hode under stell” var en av tvangstiltakene som ble utført hyppigst (Engedal, Kirkevold, Eek & Nygård, 2002, s.66). Dette sier oss at det er et stort helseproblem både etisk og juridisk, noe vi selv har erfart i praksis. Vi ønsker derfor å finne ut om det er mulig å bevare autonomien til demente, om tvang og en paternalistisk holdning er en nødvendighet og om det er mulig å finne en balanse for å unngå å krenke pasientene. Problemstilling: Vi mener det er relevant for sykepleieutdanningen og være etisk- og juridisk reflektert rundt demens og bruk av tvang. Vi ønsker derfor å fordype oss i denne problemstillingen: Er det mulig for sykepleiere å skape en balanse mellom autonomi og paternalisme for å minimere bruken av tvang?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjectomsorgno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjecthygieneno_NO
dc.subjectholdningerno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectautonomino_NO
dc.subjectpaternalismeno_NO
dc.titleFinnes det en balanse mellom autonomi og paternalisme?no_NO
dc.title.alternativeIs there a balance between autonomy and paternalism?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber35 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record