Show simple item record

dc.contributor.authorBakken, Monica
dc.contributor.authorMailand, Philip A.
dc.date.accessioned2012-07-02T07:47:31Z
dc.date.available2012-07-02T07:47:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133140
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractInnledning: Vi har i denne bacheloroppgaven valgt temaet "Sykepleiefaglig forsvarlighet og behovet for koordinerte helsetjenester etter innføring av samhandlingsreformen". Dette var ett av tre hovedtemaer gitt av Høgskolen i Hedmark. For å kunne utøve en praksis som til en hver tid møter pasienters behov, er arenaer for samarbeid og samhandling viktig. Helsetjenestens oppbygning og oppgavefordeling har endret seg gjennom tidene og er fortsatt under endring. Samhandlingsreformen er et eksempel på dette. Praksisarenaene sykehus og kommunehelsetjeneste er i endring. Sykepleieres oppgaver, inklusive de pedagogiske, må også tilpasses endringer. I følge rammeplan for sykepleierutdanningen (2008) forventes det at sykepleiere har kompetanse for faglig og tverrfaglig samarbeid som bidrar til koordinert helsehjelp, informasjonsformidling, undervisning og veiledning for pasienter. Vi ønsker derfor å belyse dette temaet nærmere i denne bacheloroppgaven. Vi fokuserer på pasienter med KOLS og deres behov for trygghet og hvordan sykepleiere kan bidra til å styrke denne tryggheten gjennom sin pedagogiske funksjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectKOLSno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.subjectpedagogikkno_NO
dc.subjectpedagogisk funksjonno_NO
dc.subjectsamarbeidno_NO
dc.subjecthjemmesykepleienno_NO
dc.subjectveiledningno_NO
dc.subjectsamhandlingsreformenno_NO
dc.titleRett veiledning, på rett måte, til rett tidno_NO
dc.title.alternativeRight guidance, the right way, at the right timeno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber36 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record