Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBlaka, Sokol
dc.contributor.authorWedvik, Line Elise L.
dc.date.accessioned2012-07-02T08:13:39Z
dc.date.available2012-07-02T08:13:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133144
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractInnledning: I Norge i dag er det omlag 70 000 personer med demens, men det antas at mange går udiagnostisert. Antallet eldre i befolkningen øker, og derfor vil også tallet på antall personer med demens øke (Hummelvoll, 2010). Tall fra folkehelseinstituttet viser at antallet ventes å stige til 160 000 i år 2050 dersom dagens utvikling fortsetter. I norske sykehjem, som er arena for denne oppgaven, har omlag 75 % av pasientene diagnosen demens. Funn i forskningsartiklene våre viste at 69 % av disse pasientene har blitt utsatt for tvang (Slettebø & Bunch, 2004). Tvang i demensomsorgen i sykehjem kan derfor være en stor utfordring for helsepersonell som innebærer faglige, juridiske og etiske vurderinger. I løpet av vår grunnutdannelse i sykepleie har vi lært mye om demens i tillegg til at vi i flere av våre praksisperioder har møtt pasienter med demens. I løpet av disse praksisperiodene har vi sett forskjellige måter å håndtere stellsituasjoner og stell av pasientene. Vi har erfart at det er stor forskjell på hvordan dette gjøres av forskjellige sykepleiere og på ulike institusjoner. Ofte har også institusjonens ”kultur” en innvirkning på hva som tolereres som greit og hva som ikke gjør det. Vi har selv sett at direkte tvang blir brukt mot pasienter som ikke vil stelle seg eller ha hjelp i stell. Et eksempel vi har opplevd å se på sykehjem er to sykepleiere som deltar i stell av pasient med demens, hvor den ene holder pasientens hender mens den andre vasker. Vi har også lagt merke til at det ofte er stor forskjell på hvordan sykepleiere håndterer stellsituasjoner når pasienter ikke vil ha hjelp. I slike vanskelige situasjoner er det viktig at sykepleieren ikke gir opp, ”kaster inn håndkleet” og tyr til tvang, men at hun/han forsøker å legge til rette for helsehjelpen uten å bruke tvang. Vi har flere ganger opplevd å stå i situasjoner hvor tvang har blitt brukt, og et tenkt tilfelle kan være: Trond har diagnosen demens. Han er inkontinent og klarer ikke å opprettholde sin personlige hygiene. Han motsetter seg ofte hjelp fra pleiepersonalet. En morgen når sykepleieren kommer inn på rommet til Trond lukter det sterkt urin og det viser seg at han har vætet sengen i løpet av natten. Vi ønsker å få Trond til å ta en dusj siden vi som sykepleier vet at dette er uheldig med tanke på sårdannelse, pasientens velvære og integritet, og samtidig må vi som sykepleiere også tenke på at pasienten skal være i fellesomeråder med andre pasienter og dermed pasientes verdighet. Tall viser at nesten 37 % av pasientene i somatiske avdelinger og 45 % av pasientene i skjermede enheter blir utsatt for minst ett tvangstiltak i løpet av en uke. 27 % av alle tvangstiltakene ble iverksatt for å kunne gjennomføre nødvendige omsorgstiltak, som for eksempel dusjing (Kirkevold, 2005). Undersøkelser viser at økt kunnskap og bevisstgjøring rundt temaet tvang og alternativer til tvang kan redusere tvangsbruken med mer enn 50 % (Testad, Aasland, Aarsland, 2005).no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjecthygieneno_NO
dc.subjectfaglige kunnskaperno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.title“Ikke kast inn håndkleet”no_NO
dc.title.alternative“Don’t throw in the towel”no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber35 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel