Show simple item record

dc.contributor.authorDahlen, Elisa D.
dc.contributor.authorRønning, Mari
dc.date.accessioned2012-07-05T06:49:58Z
dc.date.available2012-07-05T06:49:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133146
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Vår oppgave skrives på grunnlag av gitt tema for bacheloroppgave for kull 121: «Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter». Vår problemstilling er: «Skjult medisinering til pasienter med alzheimer uten å svekke pasientens autonomi» Vi ønsker å finne ut hvordan vi kan gi pasienter med demens medikamenter skjult, uten å måtte krenke deres autonomi, slik at også pasienten deltar i sin egen behandling. Avgrensinger: Det finnes mange forskjellige typer demenslidelser, men har valgt å skrive om demenstypen alzheimer. Vi har valgt å skrive om alzheimers i moderat grad, da vi ønsker at pasienten skal ha en viss innsikt i sin egen sykdom og behandlingen. Vi har avgrenset oppgaven til at pasienten har en alzheimer tidlig debut. Vi velger å ikke fokusere på medikamentene til alzheimer pasienter generelt, selv om sykepleieren har en stor rolle innen for legemiddelhåndtering. Vi har også valgt å ikke skrive om pårørende, da dette ikke er relevant for vår oppgave. Avgrensningene er gjort på grunnlag av oppgavens størrelse og tiden vi har til disposisjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjectAlzheimers sykdomno_NO
dc.subjectautonomino_NO
dc.subjectmedisineringno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.titleGjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot degno_NO
dc.title.alternativeOne should treate others as one would like others to treate oneselfno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber30 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record