Show simple item record

dc.contributor.authorEngebråten, Malin
dc.contributor.authorWilloch, Lene
dc.date.accessioned2012-07-04T06:35:33Z
dc.date.available2012-07-04T06:35:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133156
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleieren forhindre bruk av tvang i omsorgen for pasienter med demens sykdom? 4 For å få et bredere svar på problemstillingen stiller vi oss følgende spørsmål: - Hvilke forventninger og krav stilles til helsepersonell? - Hvor går grensen for lovlig bruk av tvang? Avgrensning: Vi har valgt å avgrense oppgaven til å omhandle pasienter med demens sykdom som bor i sykehjem. Vi tar ikke for oss hver enkelt type demens sykdom, men generelt om denne sykdomsgruppen. Ettersom sykdomsutviklingen og graden av svikt i egenomsorgsevne varierer individuelt, vil bruk av tvang dermed kunne omhandle alle pasienter med demens sykdom uavhengig av type (Brækhus, Dahl, Engedal & Laake, 2009). Dersom sykepleieren skal handle faglig og etisk korrekt må kriteriene for lovlig bruk av tvang være oppfylt, hvor pasientens samtykkekompetanse herunder må vurderes konkret fra situasjon til situasjon (Pasientrettighetsloven, 1999). Vi har tatt utgangspunkt i Kari Martinsens syn på omsorg, såkalt vedlikeholdsomsorg, til eldre i sykehjem. Sykepleiens mål er å utøve omsorg som er til det beste for pasienten i hver enkelt situasjon (Kirkevold, 2001; Kristoffersen, 2005). Vi er bevisst på at pasient og pårørende står sentralt i forhold til det utvalgte temaet, men vi velger i hovedsak å belyse temaet ut ifra sykepleiernes perspektiv.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjectforventningerno_NO
dc.subjectkravno_NO
dc.subjecthelsepersonellno_NO
dc.subjectgrensesettingno_NO
dc.subjectomsorgsetikkno_NO
dc.titleOmsorg i grenseland: bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens sykdomno_NO
dc.title.alternativeGrey area caringno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber35 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record