Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGlansén, Alexandra J.
dc.contributor.authorKarlgård, June C.
dc.date.accessioned2012-07-02T10:27:39Z
dc.date.available2012-07-02T10:27:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133168
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractInnledning: Vi er to sykepleiestudenter ved Høyskolen i Hedmark som nå skriver vår avsluttende eksamen. I oppgaven har vi valgt å fokusere på hvordan man forhindre bruken av tvang i demensomsorgen. Det nye kapittelet 4A i lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven, 1999) av 2. juli 1999 har som hensikt at det skal ytes nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å begrense og forebygge bruken av tvang. I § 4A stiller loven krav om at tillitskapende tiltak skal ha vært utprøvd ut før en går til det steget å bruke tvang. Vi valgte å bruke Kari Martinsen som vår sykepleieteoretiker på grunn av hennes definisjoner på omsorg, og fordi hun tar opp viktige aspekter innenfor kommunikasjon som er relevant for oppgaven vår. Vi vil derfor drøfte hvordan tillitskapende tiltak kan forhindre bruk av tvang. Ved å kommunisere, planlegge og kartlegge reaksjonene til pasientene, vil vi kunne lage en personlig holdningsplan. Vi har valgt å fokusere på pasienter med frontallappdemens, på grunn av deres utfordrende atferd, som vi har opplevd i praksis. Vi vil i oppgaven bruke forkortelsen FLD som står for frontallappdemens. Ved å benytte en holdningsplan vi vil skape trygge rammer rundt pasienten. Ulike miljøprinsipper som tar for seg veiledning i alt fra personlig hygiene, måltider, aktiviteter og ivaretakelse av pasientens ressurser. På den måten utfører alle på avdelingen gjøremålene på samme måte. Det er en systematisk tilnærming til miljøbehandling, hvor Gundersons 5 miljøvariabler er primærfokuset i hvordan en skal utrede pasienten. Vi stiller derfor spørsmål om det er mulig å forhindre bruken av tvang hos pasienter med demens. Hvordan skal samtykkekompetanse vurderes hos personen med demens? Og hva krever det av helsepersonellet? Dette er noen av spørsmålene vi skal belyse i oppgaven.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectfrontallappdemensno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.subjectholdningsplanerno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectFLD
dc.title“Hvordan kan vi som sykepleiere forhindre bruk av tvang overfor pasienter med frontallappdemens gjennom bruk av holdningsplan?”no_NO
dc.title.alternative“How can we as nurses prevent the use of force against patients with frontotemporal dementia through the use of Care Mapping?”no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber41 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel