Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Line
dc.contributor.authorMoen, Mariann Lizette
dc.date.accessioned2012-07-02T07:34:52Z
dc.date.available2012-07-02T07:34:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133170
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractInnledning: Denne oppgaven er skrevet av to sykepleierstudenter ved Høgskolen i Hedmark. Dette er vår bacheloroppgave. Vi har fått tildelt tre temaer fra retningslinjer for bacheloroppgave, Høgskolen i Hedmark. Vi har valgt å skrive om bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens sykdom. Denne oppgaven er et litteraturstudium. Tvang overfor personer med demens har i de siste ti årene fått stor oppmerksomhet i Norge. Forskning viser at tvang eller press under stell er blitt vanlig i norske sykehjem (Hem, Gjerberg, Pedersen og Førde, 2011). Hjelpetrengende eldre mennesker er spesielt utsatt for krenkelser og trusler av sin integritet. Dette er fordi de ikke nødvendigvis har den styrken og den kraften som gjør at de kan velge å motstå andres maktbruk. Omsorgspersonene rundt dem har adgang til hjemmet eller rommet deres uten at de kan kontrollere hvor ofte de kommer (Kirkevold, Brodtkorb og Ranhoff, 2008). Gjennom oppgaven tar vi utgangspunkt i en egenerfart situasjon som belyser problematikken rundt bruken av tvang. Vi velger å skrive en fiktiv case.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectpasientcaseno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjectintegritetno_NO
dc.titleGrensen mellom frivillighet og tvangno_NO
dc.title.alternativeThe boundary between voluntary and forcedno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber37 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record