Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Kari D.
dc.contributor.authorKvålshagen, Jonas
dc.date.accessioned2012-07-03T08:45:13Z
dc.date.available2012-07-03T08:45:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133174
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Kan sykepleiere forhindre bruk av tvang til personer med demens i forbindelse med personlig hygiene ved bruk av tillitskapende kommunikasjon? Oppgavens avgrensning: Vi har i denne oppgaven valgt å ha hovedfokus på hvordan vi som sykepleiere kan forhindre bruken av tvang til personer med demens som bor i sykehjem. Vi har valgt å avgrense oppgaven til hvordan tillitskapende kommunikasjon og bruk av forskjellige kommunikasjonsteknikker kan forebygge og forhindre bruk av tvang. Grunnen til dette fokuset er at vi i praksis har sett viktigheten av å kunne kommunisere på en god og riktig måte. Det som fungerer for en pasient behøver ikke nødvendigvis fungere for en annen. Vi har valgt å benytte oss av Kari Martinsens omsorgsfilosofi i denne oppgaven. Vi vektlegger områdene som omhandler omsorg, tillit og synet på de svake. Vi mener dette vil kunne bygge oppunder vår oppgave og hjelpe med å svare på problemstillingen. Det fins mange typer av demens, vi har valgt å se på demens som en helhet i oppgaven. Vi kommer ikke inn på risikofaktorer eller behandlingsformer tilknyttet diagnosen. Innenfor etikk fins det fire etiske prinsipper. Vi ser på disse prinsippene som likeverdige og har i denne oppgaven valgt å knytte situasjonene opp imot nærhetsetikken og autonomi. Vi har selv erfart at pasienter med en demensdiagnose ofte kan være sårbar med tanke på selvbestemmelsesrett. Det fins flere ulike kommunikasjonsteknikker innenfor demens. Vi kommer i denne oppgaven kun til å ta for oss validering og reminisens.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectpersonlig hygieneno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectomsorgsfilosofino_NO
dc.subjectvalideringno_NO
dc.subjectreminisensno_NO
dc.titleHvordan forebygge bruk av tvang i demensomsorgenno_NO
dc.title.alternativeHow to prevent the use of force in dementia careno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber32 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel