Show simple item record

dc.contributor.authorKjelsberg, Hilde R.
dc.contributor.authorRøistad, Merete
dc.date.accessioned2012-07-03T11:51:32Z
dc.date.available2012-07-03T11:51:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133178
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Ut i fra valgt tema, tvang i sykepleien til pasienter med en demens sykdom, har vi kommet fram til denne problemstillingen: Hvordan brukes tvang ovenfor personer med en demens lidelse, og er det farer forbundet med tvang? Avgrensing av problemstilling: Vi har avgrenset oppgaven til å sette sykehjem som arena. Årsaken til dette er at vår praksiserfaring om tvang og demens er hentet fra sykehjem. Under vårt litteratursøk fant vi mye litteratur som omhandler tvang i sykehjem, og artiklene sier at det blir utført mer tvang i norske sykehjem enn ellers i helsetjenestene i Norge (Kirkevold & Engedal, 2004). Vi har avgrenset tvang i problemstillingen til kun å gjelde situasjoner som innebærer grunnleggende stellesituasjoner. Årsaken til dette er at vi har erfart mer tvang i stell enn i andre situasjoner og som ferdigutdannede sykepleiere vil stell være en del av vår yrkeshverdag. Videre har vi skrevet om stellet som en handlingsarena i teorien, og utelatt teori om hvordan stellet utføres i praksis. Årsaken til dette er at vi fokuserer på hvordan vi kan utføre stellesituasjonen minst mulig krenkende for pasienten. Vår valgte pasientgruppe er personer med fasen alvorlig demens. Vi har valgt å legge frem to ulike situasjoner i drøftingen for å kunne sette problemstillingen opp mot praksis. Ingen av våre pasienter i situasjonene du vil lese om i drøftingen er under 80 år, de kan begge uttrykke seg verbalt og pasientene blir ikke renget som å være samtykkekompetente i stellsituasjoner. Det utøves tvang mot samtlige av de fiktive pasientene daglig i ulike stellsituasjoner. Vi har avgrenset problemstillingen til å se på begrepene nødvendig- og unødvendig tvang. Vi vil derfor i drøftingen diskutere disse to begrepene for å gi klarhet i hva de innebærer, og deretter anvende begrepene i to ulike situasjoner vi har fremstilt. På bakgrunn av manglende litteratur om nødvendig og unødvendig tvang har vi selv valgt å definere disse begrepene. Begrepene er definert på grunnlag av den litteraturen vi har funnet, vårt skjønn og våre egne praksiserfaringer. I praksis har vi erfart at pleiere har utført tvang de betegner som nødvendig, selv om tvangen ikke var lovlig. Slike uttalelser har fått oss til å reflektere over begrepene nødvendig- og unødvendig tvang. Vi har valgt å kalle kapittel 2.4 for metodisk refleksjon i stedet for kildekritikk. Årsaken til dette er at vi selv føler at vi ikke har nok kompetanse til å kunne være kritiske til andres forskningsarbeid. Vi har valgt å skrive en kort innledning til vært hovedpunkt, dette for å opprettholde den røde tråden gjennom oppgaven. Teorien bruker begrepet pasient og bruker. Vi har valgt å skrive pasient, grunnen til dette er at vi er blitt opplært til å omtale beboere på sykehjem som pasienter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectsykepleienno_NO
dc.subjectpersonlig hygieneno_NO
dc.subjectstellno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjectpasientcaseno_NO
dc.titleFor pasientens beste?no_NO
dc.title.alternativeFor the patients best interest?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber42 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record