Show simple item record

dc.contributor.authorFinstad, Line Therese
dc.contributor.authorForberg, Linda Christin
dc.date.accessioned2013-06-03T06:02:12Z
dc.date.available2013-06-03T06:02:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133188
dc.descriptionBacheloroppgave i sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractTittel: Anvende kroppskunnskaping som helsefremmende prosess for at pasienten med ulcerøs kolitt skal oppleve mestring. Formål: Å finne ut hvordan kronisk sykdom, som ulcerøs kolitt, påvirker pasientes livsutfoldelse og hvordan sykelpleieren kan benytte kroppskunnskaping for at pasienten skal oppnå mestring av sykdom. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i kroppskunnskaping bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Metode: Litteraturstudium Hovedkonklusjoner: Å leve med kronisk sykdom som ulcerøs kolitt påvirker mennesket både fysisk, psykisk og sosialt (Helse og omsorgsdepartementet, 1999). For å hjelpe pasienten å se sine ressurser fremfor sine begrensninger, kan sykepleieren benytte kroppskunnskaping som helsefremmende prosess. Med denne prosessen kan pasienten tilegne seg kunnskap om egen kropp, slik at han oppnår kontroll og mestring av sykdommen. Underveis i denne prosessen må sykepleieren vise omsorg og støtte, samt ha en veiledende og undervisende funksjon ved bruk av dialog (Heggdal, 2008).no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectkroniske sykdommerno_NO
dc.subjectulcerøs kolittno_NO
dc.subjectlivsutfoldelseno_NO
dc.subjectlivsverdno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectkroppskunnskapingno_NO
dc.subjectlitteraturstudieno_NO
dc.titleKroppskunnskaping og sykepleieno_NO
dc.title.alternativeEmbodied knowledge and nursingno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber52 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record