Show simple item record

dc.contributor.authorGrimen, Kjersti
dc.contributor.authorKarlsen, Ida Emilie
dc.date.accessioned2013-06-06T12:11:28Z
dc.date.available2013-06-06T12:11:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133196
dc.descriptionBacheloroppgave i sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractDiabetes er en folkehelsesykdom, som er i økende vekst både i Norge og i resten av verden (Diabetesforbundet, 2012). Problemstillingen vår er hvordan vi som sykepleiere kan veilede pasienter med nyoppdaget diabetes type 2, for at pasienten skal mestre livsstilsendringer i hverdagen og leve godt på tross av sin diabetes? Vi har utført et litteraturstudie for å belyse og svare på vår problemstilling. Mennesker som blir diagnostisert med diabetes type 2 kan oppleve dette som en krise, en trussel i henhold til tidligere livsførsel. I forhold til sykdommen diabetes står begrepet brukermedvirkning sentralt, da det er helt nødvendig at pasienten selv tar grep om sin egen sykdom, og bidrar aktivt ved å ta sine egne beslutninger rundt egen helse og derved oppnå kontroll, som igjen vil gi større helsegevinst. Som sykepleiere er det vår jobb å gi veiledning, informasjon og undervisning alt etter hvor mottagelig pasienten er på det stadiet vi treffer ham. Vi skal inneha ferdigheter i kommunikasjon som gjør oss best mulig rustet til å møte pasienten, og som skal være med på å bidra til motivasjon til endring. Konklusjonen er at metoden motiverende intervju er et godt hjelpemiddel for oss sykepleiere i dialog med pasienten, det er også viktig at veiledningen blir individualisert og skreddersydd den enkelte, hans ressurser og personlige ståsted for å kunne oppnå mestring.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdiabetes type 2no_NO
dc.subjectdiabetes mellitusno_NO
dc.subjectfolkesykdommerno_NO
dc.subjectveiledningno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.titleDiabetes type 2 – Sykepleierens veiledende rolleno_NO
dc.title.alternativeDiabetes type 2-The nurses guiding roleno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber43 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record