Show simple item record

dc.contributor.authorHagelia, Anna Marie B.
dc.contributor.authorLøvmo, Lars
dc.date.accessioned2013-06-07T07:54:15Z
dc.date.available2013-06-07T07:54:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133198
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og forekomsten av den er firedoblet de siste 50 årene. Vi har igjennom samtlige praksisperioder, og arbeid ved siden av skolen møtt pasienter som lider av senkomplikasjoner fra diabetes. Vi ville derfor se på mulighetene, og om det er noe vi kan bidra med for å unngå dette. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se hva vi som sykepleiere kan gjøre for å bidra til livsstilsendring for å hindre utviklingen av senkomplikasjoner ved diabetes type 2. Vi har lagt fokuset på endringsfokusert veiledning, motivasjon og brukermedvirkning i et hjemmesykepleiescenario. Resultatene vil allikevel ha overføringsverdi til andre pasientsituasjoner. Metode: Dette er et litteraturstudie som er basert på 4 forskningsartikler, en masteroppgave og annen faglitteratur. Vi har benyttet oss av både kvalitative og kvantitative forskningsartikler, der fire av dem er engelskspråklige. Vi har brukt faglitteratur fra pensum, og andre relevante kilder. Bakgrunnsteori: Vi fant flere forskjellige veiledningsmodeller og samtalestrategier, men vi valgte å fokusere på motiverende intervju og endringsfokusert veiledning. Konklusjon: Vi kom frem til at vi ved hjelp av individuell tilpasset veiledning, motiverende intervju og å styrke og bevisstgjøre brukerens medbestemmelse, kan få brukeren til å bli motivert til å gjennomføre den livsstilsendringen som trengs for å leve godt med sin diabetes. En livsstilsendring vil føre til en bedre regulering av blodglukosen, vektreduksjon, økt fysisk aktivitet og dermed redusere risikofaktorer og hindre utviklingen av senkomplikasjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdiabetes type 2no_NO
dc.subjectdiabetes mellitusno_NO
dc.subjectfolkesykdommerno_NO
dc.subjectveiledningno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.titleEkstrem forvandling i et sykepleieperspektiv – Veien mot en sunnere livsstilno_NO
dc.title.alternativeExtreme makeover in a nursing perspective – The Path to a healthier lifestyleno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber43 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record