Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFjeldberg, Malin
dc.contributor.authorSvendsen, Randi Enberget
dc.date.accessioned2013-04-08T17:14:27Z
dc.date.available2013-04-08T17:14:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133210
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractKort beskrivelse av bacheloroppgaven Introduksjon: Oppgaven tar utgangspunkt i et ønske om å øke fokuset på pasienters eksistensielle behov i den palliative fasen, og å gjøre sykepleiere mer bevisst på hvordan ivareta disse behovene. Hensikt: Å utvikle en dypere forståelse av eksistensielle behov og viktigheten av helhetlig sykepleie. Metode: Litteraturstudie. Oppgaven bygger på kunnskap fra pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskning kombinert med egne erfaringer fra praksis. Resultat: Funn viser at ivaretakelse av eksistensielle behov er et forsømt område og at sykepleiere sliter med å identifisere og ivareta disse behovene. Samtidig beskriver pasienter betydningen av å bli møtt med åpenhet og empati, og at det skapes en god relasjon mellom pasient og sykepleier. En viktig del av den eksistensielle omsorgen er å ha et helhetlig menneskesyn. Konklusjon: Helhetlig menneskesyn er sentralt i lindrende behandling til kreftpasienter i palliativ fase og er nødvendig for å kunne ivareta eksistensielle behov. Det er sykepleierens ansvar å se kreftpasientens eksistensielle behov og ivareta disse på best mulig måte. Et økt fokus på dette området vil være en positiv utvikling for sykepleien.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpalliativ pleieno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.subjectbehovno_NO
dc.subjecthelhetlig sykepleieno_NO
dc.subjectlitteraturstudieno_NO
dc.subjectterminalpleie
dc.subjectkreftpasienter
dc.titleNår livet går mot sluttenno_NO
dc.title.alternativeWhen life comes to an endno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.source.pagenumber41 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel