Show simple item record

dc.contributor.authorDambuen, Anita Eikeland
dc.contributor.authorJensen, Jorunn Høgsnes
dc.date.accessioned2013-04-30T08:33:48Z
dc.date.available2013-04-30T08:33:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133212
dc.descriptionBacheloroppgave i sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Vi har erfart at kommunikasjon mellom pasient og sykepleier kan utvikle seg i forskjellige retninger, noen ganger i positiv retning, andre ganger blir alt bare helt feil. Vi ønsker å få frem viktigheten av hvordan man som sykepleier ved hjelp av god kunnskapsbasert kommunikasjon kan skape en god relasjon i møte med en pasient som lider av depresjon. Depresjon påvirker mer enn 350 millioner mennesker i alle aldrer, i alle samfunn, og er en betydelig bidragsyter til den globale sykdomsbyrden. Depresjon blir omtalt som en av de nye folkesykdommene og det anslås at hver femte person i løpet av sitt liv vil oppleve en depresjon. Hensikt: I denne bacheloroppgaven ønsker vi å belyse hvor viktig kommunikasjon er når man skal etablere en god relasjon til en pasient som bor hjemme og som lider av depresjon. Dette er spesielt viktig for denne pasientgruppen da omsorgsbehovet for disse pasientene er stort. Metode: Dette er ett litteraturstudium. Vi har brukt pensumlitteratur, har supplert med selvvalgt litteratur og har søkt på forskningsartikler gjennom skolens databaser. Resultat: I det første møte med pasienten blir sykepleierens nonverbale og verbale kommunikasjonsferdigheter vurdert av pasienten. Det er dette møte som gir pasienten ett førsteinntrykk og kan være avgjørende for senere møter med sykepleieren. Konklusjon: Her er det små marginer og mange teorier og metoder som ligger så nært opp til hverandre at de knapt kan skilles. En sykepleier utrykker omsorg ved sin tilstedeværelse og sine handlinger der kommunikasjonen er det mest sentrale.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectrelasjonerno_NO
dc.subjectdepresjonerno_NO
dc.subjectlitteraturstudiumno_NO
dc.titleKommunikasjon bare å snakke?no_NO
dc.title.alternativeCommunication just talking?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber40 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record