Show simple item record

dc.contributor.authorSommerstad, Kari Lisbeth
dc.contributor.authorLeteng, Ida
dc.date.accessioned2013-07-02T11:07:45Z
dc.date.available2013-07-02T11:07:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133216
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleieno_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleiers holdninger til ruspasienter, innlagt i sykehus, påvirke smertelindringen? Hva skal til for å endre sykepleiers holdninger? Bakgrunn: Vi ønsket å lære mer om temaene rusmisbruk og smertelindring, områder som ikke har blitt mye berørt i løpet av utdanningen. Hensikt: Styrke våre kunnskaper om holdninger, rusmisbruk, smertelindring, og hvordan disse faktorene påvirker hverandre. Metode: En litteraturstudie som inkluderer 8 fag- og forskningsartikler, pensumlitteratur og selvvalgt litteratur som vi mener er relevant for vår problemstilling og tema. Artikkel oppsummering: Manglende kunnskap om rusmisbrukere og smertelindring vil ofte ha negativ innvirkning på sykepleiers holdninger, som igjen får negative konsekvenser for ruspasienten. Det trengs økt kunnskap, støtte fra fagpersonell og en større selvbevissthet for at sykepleier skal kunne endre sine holdninger. Konklusjon: Negative holdninger kan være en barriere for adekvat smertelindring. Ved å oppdatere seg faglig, om rusmisbrukere og smertelindring, og søke veiledning og støtte, vil holdningene kunne endres. Nøkkelord: Holdninger, attitudes, respekt, respect, sykepleie, nursing, kunnskap, knowledge, kommunikasjon, communicatian, smerte, pain, smertelindring, pain relief, rus, drugs, rusmisbruker, drug addict, legemiddelassistert rusrehabilitering [LAR].no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectholdningerno_NO
dc.subjectrespektno_NO
dc.subjectkunnskapno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectsmerteno_NO
dc.subjectsmertelindringno_NO
dc.subjectrusno_NO
dc.subjectrusmisbrukereno_NO
dc.subjectlegemiddelassistert rusrehabiliteringno_NO
dc.titleBlanke arkno_NO
dc.title.alternativeClean slateno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber42no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record