Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBreum, Mari Melby
dc.contributor.authorJota, Marte Sørli
dc.date.accessioned2013-07-03T11:50:06Z
dc.date.available2013-07-03T11:50:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133218
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractNøkkelord: verdighet, palliasjon, kreft, menneske-til-menneske-forhold, håp, verdighetsbevarende sykepleie. Bakgrunn: palliasjon er en viktig del av sykepleierens arbeid, og pasientens følelse av verdighet og hvordan sykepleieren kan ivareta denne er sentralt i dette arbeidet. Hensikt: oppgaven vil belyse hvilke faktorer som er viktige for pasienter i en palliativ fase, og hva sykepleieren kan gjøre for å imøtekomme disse behovene. Metode: oppgaven er en litteraturstudie bygget på litteratur, forskning og egne erfaringer fra praksis. Resultater: mennesker tillegger aspekter av sitt liv ulik vekt. Funn i teori og forskning viser at i en palliativ fase er det likevel mange faktorer som ser ut til å være viktige for følelsen av verdighet til de fleste. Kontinuitet av selvet, beholde sin rolle i familien, autonomi, arv, aksept og viljen til å kjempe står frem som sentrale punkter, som sykepleieren må ivareta. Gjennom å vite hva pasienten ser på som viktig og verdifullt i sitt liv kan sykepleieren tilrettelegge pleien slik at vedkommende opplever verdighet i den siste fasen av livet. Tiltak som verdighetsterapi, tilrettelegging av pleien, sosial kontakt og religiøs utøvelse kan sykepleieren bidra med, og dermed arbeide verdighetsbevarende. Pårørende er en del av pleieenheten og må også ivaretas av sykepleieren. Konklusjon: verdighetsbevarende sykepleie er summen av alle de små tingene vi gjør for pasienten; stell, smertelindring, tilrettelegging for sosial kontakt og religiøs utøvelse, de gode samtalene og ivaretagelse av pasientens familie. Pårørendes rolle må anerkjennes og de må ivaretas og støttes i den palliative fasen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectkreftno_NO
dc.subjectpalliasjonno_NO
dc.subjectpalliativno_NO
dc.subjectverdighetno_NO
dc.subjecthåpno_NO
dc.titleEt verdig liv til siste åndedragno_NO
dc.title.alternativeA dignified life to the last breathno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber44no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel